inspireren met waarden

masterclass
voor directeuren
die meesterlijk willen leiden
door te inspireren vanuit eigen waarden
op het steeds complexere publiek-private speelveld

curriculum

Inhoud van de Masterclass

De rode draad in de Masterclass Meesterleiders is de verbinding tussen Inspiratie en Waarden. Daarbij gaat het om persoonlijke inspiratie en persoonlijke waarden. Niet zwart/wit, maar jouw keuzes. Keuzes die je vervolgens toepast in een publieke context. Hoe werkt jouw inspiratie en hoe werken jouw waarden in die publieke context? Wij bestuderen geen doctrines, maar verkennen wat werkt. En we bespreken hoe toekomst vast jouw keuzes zijn. De snelheid van veranderingen waardoor telkens nieuwe en meer eisen worden gesteld aan leiders. De Masterclass Meesterleiders biedt een nieuw kompas voor toekomstige leiders.

lees meer…

docenten

Uw begeleiders

Wij zijn Tom Kok, Henk Gossink en Jan Willem Boissevain. Wij vertrouwen elkaar. Onze gezamenlijke drijfveer is inspireren vanuit waarden. Samen staan wij garant voor de hoge kwaliteit van onze Masterclass Meester Leiders. Wij hebben samen twee jaar gewerkt aan de goede inhoud en toonzetting van de Masterclass.

lees meer…

Waarom deze Masterclass Meester Leiders?

De Masterclass Meesterleiders is een splinternieuwe masterclass: nieuwe inhoud, nooit eerder gegeven en nieuwe docenten. Deze Masterclass gaat niet over een model: het gaat over jou. Het gaat over jouw inspiratie, jouw waarden en jouw persoonlijke kenmerken als leider. De Masterclass is onorthodox, spannend, een magistrale uitnodiging om jezelf te veranderen. Bijvoorbeeld. Kan jij leidinggeven door je persoonlijkheid? Beheers jij de kunst van publiek gezag? Hoe stuur jij op spanning en hoe ben jij vandaag integer naar de maatstaven van straks? Wat is jouw eigen bijdrage aan meesterlijk leiden? Voor leiders op zoek naar een nieuw meesterlijk geluid. Over moedig blijven en gracieus vertrekken. En over jouw leiderschap en je relatie thuis. Dat allemaal in de schitterende ambiance van Landgoed Sparrendaal met catering van restaurant Bentinck.

Omdat het  tijd is

Omdat de dilemma’s, problemen en dromen van deze tijd erom vragen, omdat directeuren erom vragen. Omdat meer dan zestig procent van de werknemers in Europa hun bazen ongeschikt vindt voor hun taak. Omdat de eisen die de samenleving stelt aan leidinggevenden alsmaar toenemen. Omdat er magistrale nieuwe inzichten in leiderschap zijn, die staan te springen om door nieuwe leiders ontdekt te worden. Omdat je aan alles voelt dat dit een tijd is voor nieuw, meesterlijk leiderschap. En omdat wij, Tom Kok, Henk Gossink en Jan Willem Boissevain er enorm veel zin in hebben om daar een masterclass voor aan te bieden. Daarom deze masterclass Meester Leiders.

Om te inspireren vanuit waarden

We hebben ervoor gekozen om de Masterclass Meester Leiders een rode draad mee te geven. Deze rode draad komt voort uit de leiderschapsvraagstukken van deze tijd: het is een rode draad die begint bij inspireren, als belangrijkste kenmerk van op de toekomst gericht en energie gevend leiderschap. De rode draad verbindt inspireren met waarden: waarden als wortels waarmee leiders zich ankeren in ervaring en wijsheid. De Masterclass Meesterleiders biedt een nieuw kompas voor toekomstige leiders. Het eigen moreel kompas. Daarbij gaat het om persoonlijke inspiratie en persoonlijke waarden. Niet zwart/wit, maar jouw keuzes. Keuzes die je vervolgens toepast. Hoe werkt jouw inspiratie en hoe werken jouw waarden? Wij bestuderen geen doctrines, maar  verkennen wat werkt. En we bespreken hoe toekomst vast jouw keuzes zijn.

Omdat je vragen hebt die zich niet zomaar laten beantwoorden

De Masterclass Meester Leiders is modern, situationeel, snel veranderend, net als de snel veranderende maatschappij. De snelheid van veranderingen waardoor telkens nieuwe en meer eisen worden gesteld aan leiders. Voor opdrachtgevers, leden raad van bestuur, directeuren-generaal, directeuren, wethouders,gedeputeerden, politici, programmadirecteuren. Deze masterclass is voor mensen die vragen hebben die zich niet zomaar laten beantwoorden, verdieping zoeken, nieuwe inzichten, nieuwe richting en het spannend vinden om wakker te worden geschud. Leidinggevenden die zelf de elementen verzamelen om een beeld van de toekomst te bouwen. Die de ambitie hebben om leiding te gaan geven aan de grotere situatie.

Omdat publiek gezag een kunst is

Elke directeur heeft een deels publiek speelveld. Zelfs in het hart van de particuliere sector zal een directeur tegen de publieke sector aanzitten en er regelmatig mee van doen hebben.
Die publieke sector stelt andere eisen dan de particuliere. Hoe ga je om met persoonlijk leiderschap in een mede publieke omgeving? Als je gezag ook publiek wordt geaccepteerd word je meesterlijk. Dat is een kunst. Als u zich daarin wilt verdiepen is dit de goede masterclass.

Omdat u uw netwerk wilt verbreden

Een Masterclass Meester Leiders is persoonlijk en exclusief en telt maximaal tien deelnemers en drie docenten. U mag rekenen op een meesterlijk gezelschap. De opzet van de Masterclass is de Ronde Tafel: van elkaar leren geeft twee keer energie. In de vier sessies van de Masterclass ontstaat een blijvende band tussen de deelnemers, die vele jaren na de Masterclass voor een waardevol netwerk zal zorgen. U wordt gevraagd zelf ook een college te verzorgen gedurende de Masterclass. Een college over uw ervaring en inzicht in meesterlijk leiderschap. Zo bent u zowel ontvanger als zender in gelijkwaardig gezelschap. U kunt ook meesturen op de inhoud. Elke Masterclass inventariseren wij de vraagstukken en thema’s die de deelnemers graag willen bespreken en verwerken wij die in het programma. Daardoor kunnen wij werken met casussen van deelnemers.

Bestuurlijk-politiek leiderschap is veeleisend en spannend. Dat was het vroeger, dat is het nu nog steeds. Als je dan het voorrecht krijgt de leider te zijn, wil dan ook meesterlijk leiden. Als je eraan toe bent: walk the talk, doe er wat aan.

Aanmelden

Ons boek: Inspireren met waarden

Drie verhalen over leiderschap. Over inspiratie, oude en nieuwe en wendbare waarden, over persoonlijke integriteit en over onorthodoxe instrumenten van leiderschap. Dit boek is voor mensen die hun leiderskwaliteiten willen verbeteren en uitbreiden en daarbij een onorthodox pad willen bewandelen. Met informatie over de nieuwste Masterclass Meester Leiders. Is het ook voor u tijd om te werken aan uw leiderschap? We zijn benieuwd.